EN SK

Kontakt

Top 1 Accounting, s.r.o.
Lazaretská 23
811 09 Bratislava
t1a@t1a.sk
office@t1a.sk
+421 918 T1A T1A
+421 918 812 812

Užitočné linky

Obchodný register SR
www.orsr.sk
Živnostenský register SR
www.zrsr.sk
Daňové riaditeľstvo SR
www.drsr.sk
Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk


Ďalšie

Slogan

O spoločnosti

Prečo T1A?

Skúsenosti
Spoločnosť Top 1 Accounting, s.r.o. sa orientuje predovšetkým na služby jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva, ktoré spolu s odborným účtovným a daňovým poradenstvom tvoria hlavný predmet našej činnosti. Svojou odbornosťou a skúsenosťami nadväzujeme na skúsenosti spoločnosti TOP ONE Consulting, s.r.o., ktorá od roku 2008 úspešne ponúka svoje služby v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva na našom trhu.

Tím špecialistov a profesionalita
O našich klientov sa stará tím špecialistov na účtovníctvo, dane, mzdy, finančné analýzy a audit. Každému klientovi je pridelené telefónne číslo, na ktorom mu kedykoľvek jemu pridelený pracovník dokáže zodpovedať otázky, resp. poskytnúť konzultáciu. Zmluvne garantujeme odborné a včasné spracovanie Vašej účtovnej agendy, zodpovednosť za nami spôsobené škody a maximálnu diskrétnosť. Všetky služby poskytujeme v súlade s príslušným právnymi normami a ich aktuálnymi novelizáciami, pričom samozrejmosťou pre nás je neustály odborný rast našich zamestnancov.

Účtovníctvo viac ako povinnosť
Prostredníctvom účtovného poradenstva a konzultácií napomáhame našim klientom pri úspešnom dosahovaní nimi stanovených cieľov. Pokojne sa venujte svojej zárobkovej činnosti a my sa postaráme o to, aby vedenie účtovníctva nebolo len zaťažujúcou povinnosťou, ale predovšetkým aby prostredníctvom potrebných výstupov predstavovala účtovná agenda nástroj pre riadenie Vašej firmy a prostriedok napomáhajúci pri rozhodovacích procesoch.

Nízke náklady
Vedenie účtovníctva prostredníctvom interného zamestnanca predstavuje nezanedbateľnú nákladovú položku zahŕňajúcu nie len mesačnú mzdu, ale aj náklady spojené so školeniami, softvérom, jeho aktualizáciami, pričom tieto výdavky stále nezaručujú kvalitu a bezchybnosť účtovnej agendy. V porovnaní s interným účtovníctvom dokáže pre Vás tím pracovníkov T1A zabezpečiť potrebné kvalitné výstupy, za neporovnateľne nižšie náklady.

Servis na mieru
Za veľmi podstatný faktor fungujúceho partnerstva považujeme správne nastavenie vzťahov a pravidiel spolupráce od samého začiatku. Po konzultácii s klientom, ktorej cieľom je porozumenie jeho individuálnym potrebám a nárokom, pripravíme ponuku šitú na mieru, pričom zohľadňujeme predovšetkým optimalizáciu časovej a finančnej nákladovosti vedenia účtovníctva pre klienta.